Διαγωνίσματα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (STUDY4EXAMS)

2015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
15-16
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
16-17
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
17-18
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
18-19
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
19-20
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
15-16 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
16-17 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
17-18 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
18-19 -ΑΠΑΝΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ο
19-20 -ΑΠΑΝΤ

%d bloggers like this: