Μετεγγραφές Category

Μετεγγραφές Φοιτητών 2019

Οι Αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ για το 2019-2020 Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τις μετεγγραφές των φοιτητών. Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρονται αναλυτικά τα: Αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων  Αντίστοιχα Τμήματα ΤΕΙ  Αντίστοιχα Τμήματα Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Τμήματα Χωρίς […]

Read More